CAO SU GHÉP PHỦ VENEER XOAN

Cốt gỗ: Cao su ghép

Bề mặt phủ: Veneer Xoan mặt A B

Độ dày: 10mm,12mm,15mm,17mm,18mm

Kích thước:

1220 x 2440mm ( xuất khẩu )

1200 x 2400mm ( nội địa )