Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách về phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

- Tại Gỗ Minh Tâm có 2 hình thức thanh toán:

  • Thanh toán tiền mặt.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.