Shopping Cart

Amount 0đ
Total 0đ

WHITE OAK LUMBER 8/4

( 3 reviews )

Contact

Thickness: 8/4inches = 50.8mm. At Minh Tam we sell 50mm.

-Grade: 1C, 2C, 3C

-Humidity: 10% (+/- 2%).

-Specification: face width from 100mm or more. Length: 2m or more.

-Cutting, sawing and kiln-dried in Vietnam and graded according to the standards of the American Hardwood Association (NHLA).

Quantity :

5.0           3 reviews
40% | 2
20% | 1
0% | 0
0% | 0
0% | 0
WHITE OAK LUMBER 8/4

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Send actual photo

Only accept JPEG, JPG, PNG. Capacity not more than 2Mb per image

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Filter by:
  • All
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CONTACT

MINH TAM WOOD JSC

OFFICE: 04 Phan Chu Trinh, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

FACTORY: 1/17 Nguyen Van Bua, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

EMAIL: minhtamwood@gmail.com

HOTLINE: 0909 72 16 27 - (028) 3713 9405