LOGS

LUMBER

PLYWOOD WITH VENEER

WORKING

REGISTER FOR CONSULTATION

NEWS

Tại Minh Tâm có rất nhiều chính sách hỗ trợ về tuyển dụng với nhiều chế độ đãi ngộ nhân viên.
Tất cả các công đoạn chế biến và sơ chế gỗ đều có tại Minh Tam Wood
Có chuyên viên hỗ trợ về thông  tin tư vấn cách nhận báo giá rõ ràng và cụ thể chi tiết
Chỉ có 1 văn phòng đại diện và cơ sở duy nhất tại Hóc Môn
Có cả dịch vụ gia công gỗ và xử lý gỗ theo quy trình chuẩn. Hầu như các dịch vụ đều khá là đầy đủ