TIÊU CHUẨN ĐO ĐẠC, PHÂN HẠNG GỖ MỸ

26/03/2022
Tin tức

Khách hàng khi mua gỗ Sồi Mỹ xẻ sấy tại Việt Nam thường có những băng khoăn về chất lượng cũng như cách phân hạng gỗ. Việc đo đạc, phân hạng sẽ được dựa theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Gỗ Cứng Hoa Kỳ theo hình thức sau:

  1. PHÂN HẠNG:

+ FAS ( First and Select ):

  • Tỉ lệ thu hồi gỗ không khuyết tật chiếm 83% diện tích bề mặt.

  • Kích thước tối thiểu của phần thu hồi đạt tối thiểu 150mm mặt rộng và 2,4m chiều dài.

+ 1 COMMON ( 1COM ):

  • Tỉ lệ thu hồi gỗ không khuyết tật chiếm 66% diện tích bề mặt.

  • Kích thước tối thiểu của phần thu hồi đạt tối thiểu 100mm mặt rộng và 1,2m chiều dài.