TIÊU CHUẨN ĐO ĐẠC, PHÂN HẠNG GỖ SỒI TRÒN MỸ

27/05/2023
Tin tức

 

Công ty Cổ phần Gỗ Minh Tâm xin trân trọng thông báo một số tiêu chuẩn trong việc đo đạc, phân hạng Gỗ Sồi Tròn Mỹ như sau:

 

 

I/ PHÂN HẠNG:

 • 4SC (4 mặt đẹp): Diện tích mặt ngoài được chia làm 4 phần dọc theo chiều dài lóng gỗ. Những lóng gỗ suôn thẳng có 4 phần diện tích bề mặt không khuyết tật như mắt, u nần……….
 • 3SC (3 mặt đẹp): Diện tích mặt ngoài được chia làm 4 phần dọc theo chiều dài lóng gỗ. Những lóng gỗ suôn thẳng có 3 phần diện tích bề mặt không khuyết tật như mắt, u nần……….
 • 2SC (2 mặt đẹp): Diện tích mặt ngoài được chia làm 4 phần dọc theo chiều dài lóng gỗ. Những lóng gỗ suôn thẳng có 2 phần diện tích bề mặt không khuyết tật như mắt, u nần………. 

II/ CÁCH ĐO ĐẠC VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG:

1/ Đường kính:

 • Đơn vị tính bằng INCH, kí hiệu viết tắt là (“)
 • 1 inch = 25.40mm
 • Đo đường kính đầu nhỏ của cây và đo trừ vỏ (underbark).
 • Số đo được tính dựa vào trung bình cộng 2 đường kính vuông góc.

Vd: Đường kính số 1 = 15” , Đường kính số 2: 15.5” => Đường kính sẽ tính 15”

2/ Chiều dài:

 • Đơn vị tính bằng FEET. kí hiệu viết tắt là (‘)
 • 1 feet = 12 inches = 0.304m
 • Số đo được tính dựa theo nguyên tắc làm tròn: dưới 9’’ hạ xuống

Vd: Chiều dài 8.9’ => Chiều dài tính 8’

3/ Khi lượng:

 • Đơn vị tính bằng BF và MBF.
 • 1 MBF = 1000 BF
 • Được tính theo công thức :

Vd: lóng gỗ có đường kính 15” và chiều dài 10’ thì khối lượng là:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MINH TÂM

Trân trọng !

Chia sẻ