TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GỖ SỒI MỸ

16/11/2022
Tin tức

Hiểu rõ về tiêu chuẩn chất lượng gỗ Sồi Mỹ để nhà sản xuất chọn lựa đúng chất lượng gỗ mong muốn và đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

 

 

Ngoài bảng trên, gỗ Sồi Mỹ còn phân hạng theo nguyên tắc NHLA “Hiệp Hội Gỗ Cứng Quốc Gia Hoa Kỳ”

 

Loại FAS (First And Second)

- Loại FAS (viết tắt của “First And seconds”- “Hàng hạng nhất và hạng hai”) sử dụng trong sản xuất nội thất đòi hỏi một tỷ lệ lớn các phần gỗ tốt, cắt dài.

- Kích thước tối thiểu: dài 8 feet và rộng 6 inch.

- Kích thước tối thiểu của tấm xẻ (tấm ván nhỏ hơn được xẻ từ tấm ván gốc): dài 7 feet, rộng 3 inch hoặc dài 5 feet, rộng 4 inch.

- Diện tích sạch phải lớn hơn 83,5% (tổng diện tích của các tấm xẻ so với diện tích tấm ván gốc).

- Cách tính số tấm xẻ tối đa: chia SM cho 4 rồi bỏ đi số lẻ.

- Cả 2 mặt của tấm gỗ phải đạt đủ các yêu cầu tối thiểu của hạng FAS.

Tiêu chuẩn phân hạng FAS

 

Loại 1 COMMON (thông dụng số 1)

- Đây là loại gỗ phổ biến nhất trong sản xuất, phù hợp cho ngành công nghiệp tủ bếp, hầu hết các bộ phận nội thất và ván lót sàn.

- Kích thước tối thiểu: dài 4 feet, rộng 3 inch

- Diệc tích sạch tiêu chuẩn từ 66,7%.

- Kích thước xẻ tiêu chuẩn: dài 3 feet, rộng 3 inch hoặc dài 2 feet, rộng 4 inch.

- Cách tính số tấm xẻ lớn nhất: Cộng 1 vào SM sau đó chia cho 3 và bỏ số lẻ.

- Cả 2 mặt ván phải đạt tiêu chuẩn gỗ sồi mỹ Common 1.

Tiêu chuẩn phân hạng Sồi Mỹ 1Common

 

Loại 2 COMMON

- Còn gọi là “loại kinh tế” do giá rẻ và phù hợp làm nhiều chi tiết đồ gỗ, ván sàn.

- Kích thước nhỏ nhất: dài 4 feet và rộng 3 inch.

- Diệc tích sạch phải từ 50%.

- Kích thước xẻ tiêu chuẩn dài 2 feet và rộng 3 inch.

- Cách tính số tấm xẻ tối đa: chia đôi SM rồi bỏ số lẻ.

- Nếu ván gỗ có mặt xấu chỉ đạt tiêu chuẩn của Common 2 thì không cần phải quan tâm đến phẩm cấp của mặt đẹp. Nghĩa là, dù mặt đẹp đạt FAS nhưng mặt xấu chỉ đạt Common 2 thì ván gỗ vẫn chỉ là phẩm cấp Common 2.

Tiêu chuẩn phân hạng Sồi Mỹ 2Common

 

Loại 3 COMMON

- Loại này cũng được sử dụng trong ván sàn với mức giá rẻ hơn: Gỗ cấp hạng này thường sử dụng làm bộ phận chi tiết, kết cấu nhỏ trong sản xuất nội thất hoặc ghép lại thành ván, thường sản xuất ở thị trường Việt Nam.

- Kích thước nhỏ nhất: dài 4 feet, rộng 3 inch.

- Diện tích sạch từ 33,3%.

- Kích thước xẻ tối thiểu phải là dài 2 feet và rộng 3 inch.

Bảng tóm tắt phân hạng gỗ cứng tại Mỹ

Chia sẻ